Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası ("Politika"), davincitur.com web sitesinde ("Web Sitesi" veya "Hizmet") ve herhangi bir ilgili ürün ve hizmetinde (toplu olarak) sağlayabileceğiniz kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin ("Kişisel Bilgiler") nasıl açıklanmaktadır. , "Hizmetler") toplanır, korunur ve kullanılır. Ayrıca Kişisel Bilgilerinizi kullanımımızla ilgili olarak size sunulan seçenekleri ve bu bilgilere nasıl erişip güncelleyebileceğinizi de açıklamaktadır. Bu Politika, siz ("Kullanıcı", "siz" veya "sizin") ile bu Web Sitesi operatörü ("Operatör", "biz", "biz" veya "bizim") arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır. Web Sitesine ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak, bu Sözleşmenin şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi kabul etmektesiniz. Bu Politika, sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin uygulamaları veya istihdam etmediğimiz veya yönetmediğimiz bireyler için geçerli değildir.

 

Otomatik bilgi toplama

Web Sitesini açtığınızda, sunucularımız tarayıcınızın gönderdiği bilgileri otomatik olarak kaydeder. Bu veriler, cihazınızın IP adresi, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi türü ve sürümü, dil tercihleri ​​veya Web Sitesine ve Hizmetlere gelmeden önce ziyaret ettiğiniz web sayfası, Web Sitesi ve Hizmetler'in ziyaret ettiğiniz sayfaları gibi bilgileri içerebilir. bu sayfalarda geçirilen süre, Web Sitesinde aradığınız bilgiler, erişim saatleri ve tarihleri ​​ve diğer istatistikler.

 

Otomatik olarak toplanan bilgiler, yalnızca olası kötüye kullanım durumlarını belirlemek ve Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanımı ve trafiğiyle ilgili istatistiksel bilgiler oluşturmak için kullanılır. Bu istatistiksel bilgiler, sistemin herhangi bir belirli kullanıcısını tanımlayacak şekilde toplanmaz.

 

Kişisel bilgilerin toplanması

Bize kim olduğunuzu söylemeden veya birinin sizi belirli, tanımlanabilir bir birey olarak tanımlayabileceği herhangi bir bilgiyi ifşa etmeden Web Sitesine ve Hizmetlere erişebilir ve bunları kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, Web Sitesindeki bazı özellikleri kullanmak isterseniz, belirli Kişisel Bilgileri (örneğin adınız ve e-posta adresiniz) vermeniz istenebilir. Bir hesap oluşturduğunuzda, içerik yayınladığınızda veya Web Sitesinde herhangi bir çevrimiçi formu doldurduğunuzda bize bilerek verdiğiniz bilgileri alır ve saklarız. Gerektiğinde, bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

 

  • İsim, ikamet edilen ülke vb. gibi kişisel bilgiler.
  • E-posta adresi, adres vb. iletişim bilgileri
  • Kullanıcı adı, benzersiz kullanıcı kimliği, şifre vb. gibi hesap ayrıntıları.
  • Aile üyeleriniz, arkadaşlarınız vb. gibi diğer bireyler hakkında bilgiler.

Topladığımız bilgilerin bir kısmı, Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla doğrudan sizdendir. Bununla birlikte, kamuya açık veri tabanları ve ortak pazarlama ortaklarımız gibi diğer kaynaklardan da sizinle ilgili Kişisel Bilgiler toplayabiliriz. Bize Kişisel Bilgilerinizi vermemeyi seçebilirsiniz, ancak bu durumda Web Sitesindeki bazı özelliklerden yararlanamayabilirsiniz. Hangi bilgilerin zorunlu olduğundan emin olmayan kullanıcılar bizimle iletişime geçebilirler.

 

Toplanan bilgilerin kullanımı ve işlenmesi

Web Sitesini ve Hizmetleri size sunmak veya yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için belirli Kişisel Bilgileri toplamamız ve kullanmamız gerekmektedir. İstediğimiz bilgileri sağlamazsanız, talep edilen ürün veya hizmetleri size sağlayamayabiliriz. Sizden topladığımız bilgilerden herhangi biri aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 

  • Kullanıcı hesapları oluşturun ve yönetin
  • Yönetim bilgilerini gönder
  • Kullanıcı geri bildirimi isteyin
  • Kullanıcı deneyimini iyileştirin
  • Hüküm ve koşulları ve politikaları uygula
  • Web Sitesini ve Hizmetleri çalıştırın ve çalıştırın

Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi, Web Sitesi ve Hizmetler ile nasıl etkileşimde bulunduğunuza, dünyanın neresinde bulunduğunuza ve aşağıdakilerden birinin geçerli olup olmadığına bağlıdır: (i) bir veya daha fazla özel amaç için onay vermiş olmanız; ancak bu, Kişisel Bilgilerin işlenmesinin Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğu durumlarda geçerli değildir; (ii) sizinle bir sözleşmenin ifası ve/veya sözleşme öncesi yükümlülükler için bilgi sağlanması gerekliyse; (iii) tabi olduğunuz yasal bir yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması; (iv) işleme, kamu yararına yürütülen bir görevle veya bize verilen resmi yetkinin kullanılmasıyla ilgiliyse; (v) tarafımızca veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru menfaatlerin amaçları için işlemenin gerekli olması.

 

Bazı mevzuatlar uyarınca, siz bu tür işlemeye itiraz edene kadar (devre dışı bırakarak), rızaya veya aşağıdaki yasal dayanaklardan herhangi birine güvenmek zorunda kalmadan bilgileri işlememize izin verilebileceğini unutmayın. Her durumda, işleme için geçerli olan belirli yasal temeli ve özellikle Kişisel Bilgilerin sağlanmasının yasal mı yoksa sözleşmeye dayalı bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik mi olduğunu açıklığa kavuşturmaktan mutluluk duyacağız.

 

Bilgileri yönetme

silebilirsine hakkınızda sahip olduğumuz belirli Kişisel Bilgiler. Silebileceğiniz Kişisel Bilgiler, Web Sitesi ve Hizmetler değiştikçe değişebilir. Ancak Kişisel Bilgileri sildiğinizde, bağlı şirketlerimize ve ortaklarımıza karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca ve aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda revize edilmemiş Kişisel Bilgilerin bir kopyasını kayıtlarımızda tutabiliriz. Kişisel Bilgilerinizi silmek veya hesabınızı kalıcı olarak silmek isterseniz, bunu bizimle iletişime geçerek yapabilirsiniz.

 

Bilgilerin Saklanması

Talep edilen Hizmetlere bağlı olarak veya herhangi bir işlemi tamamlamak veya talep ettiğiniz herhangi bir hizmeti sağlamak için gerektiği gibi, bilgilerinizi bizimle çalışan güvenilir üçüncü taraflarla, bu konuda yardımcı olmak için güvendiğimiz diğer bağlı kuruluşlarımız ve yan kuruluşlarımızla rızanızla paylaşabiliriz. Size sunulan Web Sitesinin ve Hizmetlerin işletilmesi. Kişisel Bilgileri, bağlı olmayan üçüncü taraflarla paylaşmayız. Bu hizmet sağlayıcılar, bizim adımıza hizmetleri gerçekleştirmek veya yasal gerekliliklere uymak için gerekli olmadıkça bilgilerinizi kullanma veya ifşa etme yetkisine sahip değildir. Kişisel Bilgilerinizi bu amaçlarla yalnızca gizlilik politikaları bizimkilerle tutarlı olan veya Kişisel Bilgilere ilişkin politikalarımıza uymayı kabul eden üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Bu üçüncü taraflara, yalnızca belirlenmiş işlevlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları Kişisel Bilgiler verilir ve Kişisel Bilgileri kendi pazarlama veya diğer amaçlar için kullanma veya ifşa etmelerine izin vermeyiz.

 

Topladığımız, kullandığımız veya aldığımız Kişisel Bilgileri, örneğin bir mahkeme celbi veya benzer yasal sürece uymak gibi yasaların gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda ifşa edeceğiz ve ifşanın haklarımızı korumak için gerekli olduğuna iyi niyetle inandığımızda, güvenliğini veya başkalarının güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı araştırmak veya bir devlet talebine yanıt vermek.

Kişisel Bilgilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek ve yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya izin verilmedikçe sözleşmelerimizi uygulamak için gerekli olan süre boyunca saklayacak ve kullanacağız. Güncelledikten veya sildikten sonra Kişisel Bilgilerinizden türetilen veya bunları içeren toplu verileri kullanabiliriz, ancak sizi kişisel olarak tanımlayacak şekilde değil. Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Bilgiler silinecektir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresi sona erdikten sonra uygulanamaz.

 

Kullanıcıların hakları

Tarafımızdan işlenen bilgilerinizle ilgili belirli hakları kullanabilirsiniz. Özellikle, aşağıdakileri yapma hakkına sahipsiniz: (i) daha önce bilgilerinizin işlenmesine rıza vermişseniz, rızanızı geri çekme hakkına sahipsiniz; (ii) işlemenin rıza dışında yasal bir temelde gerçekleştirilmesi halinde, bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır; (iii) bilgilerin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönleriyle ilgili açıklama alma ve işlenen bilgilerin bir kopyasını alma hakkınız vardır; (iv) bilgilerinizin doğruluğunu doğrulama ve güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkınız vardır; (v) belirli koşullar altında, bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkınız vardır, bu durumda, bilgilerinizi saklamak dışında herhangi bir amaçla işlemeyeceğiz; (vi) belirli koşullar altında Kişisel Bilgilerinizin silinmesini bizden alma hakkınız vardır; (vii) bilgilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve teknik olarak mümkünse herhangi bir engel olmaksızın başka bir kontrolöre iletme hakkınız vardır. Bu hüküm, bilgilerinizin otomatik yöntemlerle işlenmesi ve işlemenin sizin rızanıza, parçası olduğunuz bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklerinize dayanması koşuluyla geçerlidir.

 

Çocukların gizliliği

18 yaşın altındaki çocuklardan bilerek Kişisel Bilgi toplamıyoruz. 18 yaşın altındaysanız, lütfen Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla herhangi bir Kişisel Bilgi göndermeyin. Ebeveynleri ve yasal vasileri, çocuklarının İnternet kullanımını izlemeye ve çocuklarına Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla izinleri olmadan asla Kişisel Bilgi vermemeleri talimatını vererek bu Politikanın uygulanmasına yardımcı olmaya teşvik ediyoruz. 18 yaşından küçük bir çocuğun Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla bize Kişisel Bilgi sağladığına inanmak için nedeniniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizin ülkenizde işlenmesine izin verecek yaşta olmanız gerekir (bazı ülkelerde ebeveyninizin veya vasinizin bunu sizin adınıza yapmasına izin verebiliriz).

 

Çerezler

Web Sitesi ve Hizmetler, çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak için "çerezler" kullanır. Çerez, sabit diskinize aşağıdakiler tarafından yerleştirilen bir metin dosyasıdır:bir web sayfası sunucusu. Çerezler, programları çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs bulaştırmak için kullanılamaz. Çerezler size özel olarak atanır ve yalnızca çerezi size yayınlayan etki alanındaki bir web sunucusu tarafından okunabilir.

 

Web Sitesini ve Hizmetleri işletmek için istatistiksel amaçlarla bilgi toplamak, depolamak ve izlemek için çerezleri kullanabiliriz. Çerezleri kabul etme veya reddetme olanağına sahipsiniz. Çoğu web tarayıcısı tanımlama bilgilerini otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz genellikle tarayıcı ayarınızı tanımlama bilgilerini reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerezler ve bunların nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için internetcookies.org adresini ziyaret edin.

 

Sinyalleri İzleme

Bazı tarayıcılarda, ziyaret ettiğiniz web sitelerine çevrimiçi etkinliğinizin izlenmesini istemediğinizi bildiren bir Takip Etme özelliği bulunur. İzleme, bir web sitesiyle bağlantılı olarak bilgi kullanmak veya toplamakla aynı şey değildir. Bu amaçlar için izleme, bir web sitesini veya çevrimiçi hizmeti kullanan veya ziyaret eden tüketicilerden zaman içinde farklı web sitelerinde gezinirken kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin toplanması anlamına gelir. Tarayıcıların Do Not Track sinyalini nasıl ilettiği henüz tek tip değildir. Sonuç olarak, Web Sitesi ve Hizmetler henüz tarayıcınız tarafından iletilen Do Not Track sinyallerini yorumlayacak veya bunlara yanıt verecek şekilde ayarlanmamıştır. Yine de, bu Politikada daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, kişisel bilgilerinizin kullanımını ve toplanmasını sınırlandırıyoruz.

 

Eposta pazarlama

İstediğiniz zaman gönüllü olarak abone olabileceğiniz elektronik haber bültenleri sunuyoruz. E-posta adresinizi gizli tutmayı taahhüt ediyoruz ve e-posta adresinizi, bilgi kullanımı ve işleme bölümünde izin verilenler veya bu tür e-postaları göndermek için bir üçüncü taraf sağlayıcı kullanma amaçları dışında herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğiz. E-posta yoluyla gönderilen bilgileri yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak saklayacağız.

 

CAN-SPAM Yasası'na uygun olarak, bizden gönderilen tüm e-postalarda, e-postanın kimden geldiği açıkça belirtilecek ve gönderenle nasıl iletişime geçileceği konusunda net bilgiler verilecektir. Bu e-postalarda yer alan abonelikten çıkma talimatlarını izleyerek veya bizimle iletişime geçerek haber bültenimizi veya pazarlama e-postalarını almayı durdurmayı seçebilirsiniz. Ancak, önemli işlem e-postalarını almaya devam edeceksiniz.

 

Diğer kaynaklara bağlantılar

Web Sitesi ve Hizmetler, bize ait olmayan veya bizim tarafımızdan kontrol edilmeyen diğer kaynaklara bağlantılar içerir. Lütfen bu tür diğer kaynakların veya üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı unutmayın. Web Sitesinden ve Hizmetlerden ayrılırken dikkatli olmanızı ve Kişisel Bilgi toplayabilecek her kaynağın gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

 

Bilgi Güvenliği

Bilgisayar sunucularında sağladığınız bilgileri, yetkisiz erişime, kullanıma veya ifşaya karşı korumalı, kontrollü, güvenli bir ortamda güvence altına alıyoruz. Kişisel Bilgilerin kontrolü ve gözetimi altında yetkisiz erişime, kullanıma, değişikliğe ve ifşa edilmesine karşı koruma çabası içinde makul idari, teknik ve fiziksel korumaları sürdürüyoruz. Ancak, İnternet veya kablosuz ağ üzerinden veri aktarımı garanti edilemez. Bu nedenle, Kişisel Bilgilerinizi korumaya çalışırken, (i) İnternetin bizim kontrolümüz dışında olan güvenlik ve gizlilik sınırlamaları olduğunu; (ii) sizinle Web Sitesi ve Hizmetler arasında değiş tokuş edilen her türlü bilgi ve verinin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliği garanti edilemez; ve (iii) bu tür bilgiler ve veriler, en iyi çabalara rağmen, aktarım sırasında üçüncü bir tarafça görüntülenebilir veya üzerinde oynanabilir.

 

Veri ihlali

Web Sitesinin ve Hizmetlerin güvenliğinin tehlikeye atıldığını veya kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin, güvenlik saldırıları veya dolandırıcılık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere harici faaliyetler sonucunda ilgisiz üçüncü taraflara ifşa edildiğinin farkına varmamız durumunda, Soruşturma ve raporlamanın yanı sıra kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunma ve bunlarla işbirliği de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul ölçüde uygun önlemleri alma hakkı. Bir veri ihlali durumunda, ihlalin bir sonucu olarak kullanıcıya makul bir zarar verme riski olduğuna inanıyorsak veya kanunen başka bir şekilde bildirim gerekliyse, etkilenen bireyleri bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz. Bunu yaptığımızda, Web Sitesinde bir bildirim yayınlayacağız, size bir e-posta göndereceğiz.

 

Değişiklikler ve düzeltmeler

Bu Politikayı veya Web Sitesi ve Hizmetlerle ilgili şartlarını zaman zaman kendi takdirimize bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutarız ve Kişisel Bilgileri işleme şeklimizdeki herhangi bir önemli değişikliği size bildireceğiz. Bunu yaptığımızda, Web Sitesinin ana sayfasında bir bildirim yayınlayacağız. Ayrıca, sağladığınız iletişim bilgileri gibi kendi takdirimize bağlı olarak size başka şekillerde de bildirimde bulunabiliriz. Bu Politikanın güncellenmiş herhangi bir versiyonu, aksi belirtilmediği sürece, revize edilmiş Politikanın yayınlanmasından hemen sonra yürürlüğe girecektir. Gözden geçirilmiş Politikanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmaya devam etmenizy (veya o sırada belirtilen diğer eylemler), bu değişikliklere onay verdiğiniz anlamına gelir. Ancak, izniniz olmadan Kişisel Bilgilerinizi, Kişisel Bilgilerinizin toplandığı sırada belirtilenden maddi olarak farklı bir şekilde kullanmayacağız. Politika, WebsitePolicies ile oluşturuldu.

 

Bu politikanın kabulü

Bu Politikayı okuduğunuzu ve tüm hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Web Sitesine ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak bu Politikaya bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu Politikanın şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesine ve Hizmetlere erişme veya bunları kullanma yetkiniz yoktur.

 

Bizimle iletişime geçmek

Bu Politika hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçmek isterseniz veya bireysel haklar ve Kişisel Bilgilerinizle ilgili herhangi bir konuda bizimle iletişime geçmek isterseniz, bunu iletişim formu aracılığıyla yapabilirsiniz.

 

Bu belge en son 11 Kasım 2021'de güncellendi